Thiết Kế Thi Công- BIỆT THỰ PHỐ (Bác Uý- Ông Trịnh) - Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhất Sơn|"Nói đến xây nhà là nói đến Nhất Sơn"

Thiết Kế Thi Công- BIỆT THỰ PHỐ (Bác Uý- Ông Trịnh) - Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhất Sơn|"Nói đến xây nhà là nói đến Nhất Sơn"

Thiết Kế Thi Công- BIỆT THỰ PHỐ (Bác Uý- Ông Trịnh) - Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhất Sơn|"Nói đến xây nhà là nói đến Nhất Sơn"

Thiết Kế Thi Công- BIỆT THỰ PHỐ (Bác Uý- Ông Trịnh) - Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhất Sơn|"Nói đến xây nhà là nói đến Nhất Sơn"

Thiết Kế Thi Công- BIỆT THỰ PHỐ (Bác Uý- Ông Trịnh) - Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhất Sơn|"Nói đến xây nhà là nói đến Nhất Sơn"
Thiết Kế Thi Công- BIỆT THỰ PHỐ (Bác Uý- Ông Trịnh) - Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhất Sơn|"Nói đến xây nhà là nói đến Nhất Sơn"
Hotline hỗ trợ: 0902960360
Thời gian làm việc: 08:00 am - 05:00 pm

Thiết Kế Thi Công- BIỆT THỰ PHỐ (Bác Uý- Ông Trịnh)

14-07-2019
Công Trình Design & Built của Nhất Sơn. Khởi công ngày 13 tháng 03 năm 2018. Những mốc thời gian quan trọng:
Công Trình Design & Built của Nhất Sơn.
Khởi công ngày 13 tháng 03 năm 2018.
Những mốc thời gian quan trọng:
 
13/ 03/ 2018- Khởi công
 

 

 
Công tác lăm le bê tông đá 4x6cm chân đế
 
 
20/ 03/ 2018. Hoàn thành xong phần móng, vào đất, đầm chặt từng lớp 

icon zalo